Marek Krzystanek

Granty i prace wdrożeniowe

Granty naukowe

 • Grant Komitetu Badań Naukowych (KBN) nr 2 P05D 091 30 pt. „Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem genów podjednostek receptora NMDA a skutecznością leczenia wybranymi neuroleptykami schizofrenii paranoidalnej u pacjentów z obszaru Śląska” (2006 r.) (rola w grancie – kierownik naukowy).

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju grant nr POIG.01.04.00-04-219/12 „Opracowanie platformy medycznej - innowacyjna terapia schorzeń psychiatrycznych”. Umowa nr 0075/DLG/2012 (rola w grancie – kierownik naukowy).
 • Grant naukowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Umowa nr 103/HM/2016): „Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego”. Beneficjent: Błękitny Krzyż w konsorcjum z SUM w Katowicach (rola w grancie – kierownik naukowy).

 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs DIALOG) „Wytworzenie Bota do prowadzenia autoterapii poznawczo-behawioralnej w środowisku rzeczywistości wirtualnej” (grant w realizacji) (rola w grancie – kierownik naukowy).

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju grant nr POIG.01.01.01-00-0164/18 „Addictions.ai – system predykcji i prewencji złamania abstynencji – nawrót, w leczeniu uzależnienia od alkoholu. (grant w realizacji) (rola w grancie – członek naukowej rady programowej).

Granty wdrożeniowe

 • Grant Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nr DPS.IV.47.OZKS.2019. Beneficjent: Fundacja Think and Feel. 10 filmów edukacyjnych. Tytuł zadania: „Samopomocowa videobiblioteka dotycząca zaburzeń nastroju”.

 • Grant Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr 17586/2019/ASOS. Beneficjent: Fundacja Think and Feel. Stworzenie 8 filmów multimedialnych i 40 videobooków. Tytuł zadania: „Mózg bez tajemnic”.

 • Grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Umowa nr 2890/ZD/2019. Beneficjent: Fundacja Think and Feel. Mobilna aplikacja przesiewowa do samodiagnozy zaburzeń związanych z depresją dla osób korzystających z sieci Internet.

 • Grant z fundacją Science for Life. Projekt w ramach grantu z Krajowego biura ds. przeciwdziałania narkomanii pt. "Uwaga: nowe uzależnienia! Hazard, Internet, gry komputerowe mogą uzależniać!" 30 filmów dotyczących nowych uzależnień oraz kampania informacyjno-promocyjną w Internecie. Umowa nr 36/HB/19.

 • Grant z fundacją Science for Life. Projekt w ramach grantu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pt. "Panorama zdrowia psychicznego - samopomocowa videobiblioteka edukacyjna" 5 materiałów filmowych dotyczących zdrowia psychicznego. Umowa nr 3230/ZD/2019

 • Grant Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr 17588/2019/ASOS. Beneficjent: Fundacja Science for Life. Tytuł zadania: „Przyjazny telefon dla seniora”. Wytworzenie aplikacji-nakładki nakładki na smartfon ułatwiającej korzystania ze smartfonu osobom starszym.

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania publicznego: Aplikacja do przesiewowej autodiagnozy zaburzeń nerwicowych. Umowa nr 51/XXIV/OS/DPS/2018

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania publicznego: Videobiblioteka zdrowia psychicznego dla seniora. Umowa nr 27/XXIV/OS/DPS/2018

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzaj zadania publicznego: ASOS 2014-2020 Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-202. Tytuł zadania publicznego: Długie życie seniora - biblioteka videoedukacyjna, Umowa nr 15552/2018/ASOS

 • Grant DGA S.A. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Tytuł: Biblioteka multimedialna zaburzeń psychicznych wśród osób starszych i niesamodzielnych. Umowa o powierzenie grantu nr I/319 z 27 lipca 2018 roku

 • Grant Ministra Zdrowia, podmiot upoważniony: Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Umowa nr 19/H1/MK/2017; temat: „Filmy edukacyjne dla specjalistów terapii uzależnień, psychologów i lekarzy psychiatrów w zakresie problemu „podwójnej diagnozy”, nowych substancji psychoaktywnych i redukcji szkód do zamieszczenia na platformie e-lerningowej: www.narkomania.edu.pl.

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Umowa nr 59/XXIV/OS/DPS/2017: Multimedialna samopomocowa biblioteka uzależnień behawioralnych

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tytuł: „Videobiblioteka zdrowia psychicznego dla seniora”. Umowa nr 27/XXIV/OS/DPS/2018

 • Grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzaj zadania publicznego: ASOS 2014-2020 Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-202. Tytuł zadania publicznego: Godność człowieka starszego – aktywne życie w starszym wieku, życie z chorobą przewlekłą, życie wobec problemu śmierci., Umowa nr 20368/2018/ASOS.

 • Grant Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Beneficjent: Fundacja Science for Life. 12 filmów edukacyjnych. Tytuł zadania: „Psychiatria dzieci i młodzieży dla rodzica i opiekuna dziecka”.
< powrót

Napisz do nas

Nasz zespół czeka na Twój kontakt.
Skorzystaj z formularza aby przesłać nam swoje zapytanie.

Adres do korespondencji

Science2B sp. z o.o.,
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. 104,
41-500 Chorzów

Telefon

+48 32 750 59 72

Adres e-mail

kontakt@science2b.pl

Kontakt