Science2B

Polski software house, którego celem jest budowa i dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji i architekturze systemów kognitywnych.


Rozwiązania te wdrażamy z użyciem nowoczesnych technologii jak VR i rzeczywistość poszerzona oraz autorskich rozwiązań w postaci fonoterapii i leczenia hybrydowego.

Więcej o spółce
Unia Europejska

Witaj w Science2B

Naszym celem jest budowa i dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji i architekturze systemów kognitywnych.

Zadania

Zadania

Dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji i architekturze systemów kognitywnych.

Doświadczenie

Doświadczenie

Doświadczenie, uzyskane w projektach telemedycznych, realizowanych wcześniej wspólnie przez prof. Marka Krzystanka i Błażeja Domagałę.

Atuty

Atuty

Głównym atutem spółki jest doświadczenie jej udziałowców jak także fakt tworzenia przez nich zaufanego, kompetentnego i trwałego zespołu.

O spółce


Naszym celem jest budowa i dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji i architekturze systemów kognitywnych

Spółka Science2B została powołana jako spółka celowa we wrześniu 2019 r., przez partnerów, realizujących wcześniej wspólnie projekty jako EduFactory s.c., Fundacja Science for Life, Fundacja Think and Feel i Threadstone Błażej Domagała.

Jej zadaniem jest budowa i dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych, opartych na algorytmach sztucznej inteligencji i architekturze systemów kognitywnych z użyciem nowoczesnych technologii jak VR i rzeczywistość poszerzona oraz autorskich rozwiązań w postaci fonoterapii i leczenia hybrydowego.

Spółka podsiada szerokie doświadczenie, uzyskane w projektach telemedycznych, realizowanych wcześniej wspólnie przez prof. Marka Krzystanka i Błażeja Domagała.

Głównym atutem spółki jest doświadczenie jej udziałowców jak także fakt tworzenia przez nich zaufanego, kompetentnego i trwałego zespołu, zdolnego do realizacji śmiałych przedsięwzięć z dziedzinie B+R.

Kim jesteśmy?

Marek Krzystanek / Błażej Domagała

Projekty

System telemedyczny Cyber Doktor

System telemedyczny Cyberdoktor

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wytworzenie jednej z najbardziej progresywnych aplikacji telemedyczncyh na świecie. Rozwiązanie to będzie inteligentnym systemem kognitywnym, które dzięki wykorzystaniu implementacji rozwiązań inteligencji obliczeniowej poprzez wielowymiarową analizę rekordów zawierających wielopoziomowe profile pacjentów będzie dostarczać wyniki pozwalające na wspomaganie lekarza w procesie leczenia pacjentów psychiatrycznych.

Tworzone rozwiązanie odwołuje się do medycyny spersonalizowanej, w której liczy się każdy pacjent i każda próba jego leczenia.


Platforma telemedyczna teleCZP

Platforma telemedyczna teleCZP

System telemedyczny tele-CZP jest jedną z najnowocześniejszych cyfrowych platform terapeutycznych na świecie i pierwszym takim rozwiązaniem MedTech w Polsce. TeleCZP implementuje w swoich rozwiązaniach uczenie maszynowe i uczenie głębokie, czyli tzw. sztuczną inteligencję. Aplikacja przetwarza gromadzone informacje medyczne wspomagając terapeutów w podejmowaniu ich decyzji terapeutycznych, algorytmizując ruch chorych w obrębie CZP, monitorując pacjentów oraz przestrzeganie przez nich zaleceń.

teleczp google play teleczp appstore

Asystent pacjenta z niewydolnością serca

Asystent wspiera pacjenta z niewydolnością serca gromadząc i analizując dane dotyczące objawów oraz zaleceń lekarskich związanych z tą chorobą.

Dane gromadzone są poprzez proste pytania zadawane w sposób automatyczny codziennie wieczorem. Za każdym razem, jeśli odpowiedzi będą niepokojące, asystent zasugeruje konkretne zachowanie bądź kontakt z lekarzem. Jednocześnie prowadzone są statystyki objawów i zachowań, co może być cennym źródłem informacji podczas spotkania z kardiologiem podczas wizyty kontrolnej.

life-APP <lifeAPP

Aplikacja sekretarka-medyczna.pl

Wieloplatformowa aplikacja do zmiany mowy na tekst.

Rozwiązanie do ciągłego rozpoznawania mowy ułatwiające prowadzenie codziennej praktyki lekarskiej.

SEKRETARKA-MEDYCZNA.PL

Aplikacja mobilna relax-APP VR

Aplikacja VR do radzenia sobie sobie z dystresem i lękiem.

Relaksacja jest jedną z metod radzenia sobie z dystresem i lękiem. Jedną z technik behawioralnych jest tak zwane bezpieczne miejsce, na którym skupiamy się w wyobraźni i które pozwala nam zdystansować się do przeżywanego dystresu i lęku. Aplikacja relax-APP VR oferuje takie bezpieczne miejsce, wygenerowane w rzeczywistości wirtualnej.

life-APP

Aplikacja mobilna relax-APP

Aplikacja do prowadzenia poprawnej relaksacji oddechowej opierającej się na terapii poznawczo behawioralnej (CBT).

Dzięki autorskiemu rozwiązaniu użytkownik może obserwować swój oddech na ekranie smartfonu i przy użyciu zestawu mikrofonowo-słuchawkowego synchronizować swój oddech z oddechem wzorcowym. Relaksacja trwa 6 minuty, na koniec użytkownik otrzymuje komunikat o poziomie synchronizacji, który jest miarą poprawnie przeprowadzonej relaksacji. Aplikacja pozwala również w prosty sposób ocenić nasilenie stresu przed i po relaksacji oddechowej, co pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie.

life-APP lifeAPP

Aplikacja mobilna life-APP

Aplikacja do radzenia sobie z lękiem i stresem.

Aplikacja life-APP służy do samodzielnego radzenia sobie z lękiem i zaburzeniami snu z wykorzystaniem cyfrowej formy leczenia biologicznego. Obejmuje nowoczesną formę relaksacji w formie fono-terapii - nowoczesna muzykoterapia, w której częstotliwości lecznicze są wykorzystywane do uspokojenia niepokoju lub ułatwienia snu.

life-APP lifeAPP

Aplikacja medyczna (BOT CBT VR)

Prof. Marek Krzystanek oraz Blażej Domagała uczestniczą obecnie w projekcie wytworzenia nowego BOTa terapeutycznego. Aplikacja medyczna (BOT CBT VR) jest budowana według oryginalnie zaprojektowanego protokołu leczenia, opartego o model przedłużonej i stopniowej ekspozycji na sytuację fobiczną.

W oparciu o zbierane informacje system będzie optymalizować warunki prowadzonej ekspozycji zwiększając nasilenie bodźców wizualnych i dźwiękowych oraz wydłużając lub skracając czas ekspozycji. Planowany okres zakończenia prac: 2021 rok. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje

Leczenie hybrydowe w erze cyberpsychiatrii

Współczesna psychiatria stoi na progu nowego wymiaru prowadzenia terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, polegającego na połączeniu skuteczności klasycznych form leczenia biologicznego z oddziaływaniami realizowanymi poprzez dedykowane aplikacje telemedyczne...

Czytaj całość

Cyberpsychiatria – leczenie w cyberprzestrzeni internetu

Cyberpsychiatria to współczesna nazwa telepsychiatrii. Cyberpsychiatria to nowa forma leczenia w przestrzeni cyfrowej internetu. Przybliża ona psychiatrię do realizacji ideałów psychiatrii środowiskowej. Czy cyberpsychiatria zastąpi tradycyjną psychiatrię?...

Czytaj całość

Efekty rocznego badania treningu poznawczego za pomocą smartfona

Upośledzenie funkcji poznawczych wiąże się z długotrwałą niepełnosprawnością wynikającą z pogarszającego się statusu społecznego i zawodowego osób ze schizofrenią. Wpływ terapii przeciwpsychotycznej na funkcje poznawcze jest niewystarczający...

Czytaj całość

Artykuły o nas

Wybrane artykuły on-line

Napisz do nas

Nasz zespół czeka na Twój kontakt.
Skorzystaj z formularza aby przesłać nam swoje zapytanie.

Adres do korespondencji

Science2B sp. z o.o.,
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. 104,
41-500 Chorzów

Telefon

+48 32 750 59 72

Adres e-mail

kontakt@science2b.pl